«Μπορούσα να φροντίσω τον εαυτό μου στο σπίτι, αλλά δεν μπορούσα να τα κάνω όλα… Η ‘Βασιλειάδα’ ήταν ελκυστική λόγω της απλότητας του χώρου, το φως και την ατμόσφαιρα της εγκατάστασης… Περισσότερα από ένα άτομα, μου είπαν ‘Αυτό είναι το σπίτι σου’. Μου άρεσε αυτό γιατί το ζουν και αυτό κάνει τη διαφορά. Κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι δεν βρίσκονται σε οίκο ευγηρίας ή ‘ίδρυμα’.»