Οι Αξίες και η Αποστολή μας

 • Το Όραμά μας

  Ένα μέλλον όπου οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί φροντίζονται, εκτιμώνται, περιλαμβάνονται και υποστηρίζονται μοναδικά.

 • Ο Σκοπός μας

  Φροντίδα για τους ηλικιωμένους Αυστραλούς (ιδιαίτερα Ελληνοαυστραλούς), που έχουν ανάγκη, βοηθώντας τους να ζήσουν μια ζωή με πνευματικότητα, νόημα και χαρά.

 • Η Αποστολή μας

  Για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις ατομικές ανάγκες των ηλικιωμένων Αυστραλών (ιδιαίτερα για τους Ελληνοαυστραλούς).

 • Οι Αξίες μας

  Αφοσίωση, Ακεραιότητα, Σεβασμός, Ευθύνη, Συνεισφορά.