Ιδιωτικές Υπηρεσίες

Περιμένετε να εγκριθεί το πακέτο επιχορηγήσεών σας από την κυβέρνηση;

Δεν δικαιούστε κρατικό επιδοτούμενο πακέτο;

Θέλετε να ανανεώσετε τις κρατικές επιδοτούμενες υπηρεσίες σας και μπορείτε να πληρώσετε για περισσότερες υπηρεσίες;

Αν περιμένετε να εγκριθεί το κρατικό επιδοτούμενο πακέτο κατ’ οίκον φροντίδας ή εάν δεν πληρείτε τις προϋποθέσεις για κρατική επιδότηση ή εάν θέλετε να συμπληρώσετε τις επιδοτούμενες υπηρεσίες σας και είστε στην ευχάριστη θέση να πληρώσετε για περισσότερες υπηρεσίες στη «Βασιλειάδα», όπως η κατ’ οίκον φροντίδα, ημερήσια κέντρα και διανυκτέρευση, μπορούν να αγοραστούν ιδιωτικά.

Οι υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν εφάπαξ, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες του Αγίου Βασιλείου μπορεί να σας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό σκεφτείτε μας όταν:

  • Χρειάζεστε λίγη επιπλέον βοήθεια στο σπίτι ή στον κήπο
  • Εσείς ή κάποιος στο σπίτι σας είναι άρρωστος
  • Υπάρχει οικογενειακή κρίση ή για να αποτραπεί μια οικογενειακή κρίση
  • Γυρίζετε σπίτι από το νοσοκομείο
  • Φροντίζετε ένα άτομο, για παράδειγμα, κάποιον με άνοια
  • Είστε φροντιστής και χρειάζεστε λίγο χρόνο για να φροντίσετε τις δικές σας ανάγκες
  • Περιμένετε να λάβετε κρατικές επιδοτούμενες υπηρεσίες
  • Προτιμάτε αυτήν την επιλογή