Κάντε μια Έρευνα στο Σπίτι

Επισκεφθείτε το St. Basil’s στον χώρο της επιλογής σας για να αντιληφθείτε τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον και τις δραστηριότητες.

Έχουμε κατ’ οίκον φροντίδα που ταιριάζει στις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.